Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a inaugurat oficial marți Centrul european pentru transparența algoritmilor (ECAT) în Sevilla, Spania, ca instituție necesară pentru punerea în aplicare a Regulamentului european pentru serviciile digitale.

Regulamentul privind serviciile digitale impune cerințe de gestionare a riscurilor pentru întreprinderile desemnate de Comisia Europeană drept platforme online foarte mari și motoare de căutare online foarte mari. În acest cadru, platformele desemnate vor trebui să identifice, să analizeze și să atenueze o gamă largă de riscuri sistemice pe platformele lor, de la modul în care conținutul ilegal și dezinformarea pot fi amplificate prin intermediul serviciilor lor și până la impactul asupra libertății de exprimare sau a libertății mass-mediei. În mod similar, trebuie evaluate și atenuate riscurile specifice legate de violența online bazată pe gen și de protejarea minorilor în mediul online și a sănătății lor mintale. Planurile de atenuare a riscurilor prezentate de platformele și motoarele de căutare desemnate vor face obiectul unui audit independent și al unei supravegheri de către Comisia Europeană.

ECAT va furniza Comisiei expertiză tehnică și științifică internă pentru a se asigura că sistemele algoritmice utilizate de platformele online foarte mari și de motoarele de căutare foarte mari respectă cerințele de gestionare și de atenuare a riscurilor, precum și de transparență prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale. Este vorba, printre alte sarcini, despre efectuarea de analize tehnice și evaluări ale algoritmilor. În cadrul unei echipe interdisciplinare, oameni de știință în domeniul datelor, experți în domeniul IA, oameni de știință din domeniul social și experți în domeniul juridic își vor reuni competențele pentru a evalua funcționarea sistemelor algoritmice și vor propune bune practici pentru a atenua impactul acestora. Acest lucru va fi esențial pentru a asigura analiza aprofundată a rapoartelor privind transparența și a autoevaluării riscurilor prezentate de întreprinderile desemnate și pentru inspectarea sistemelor lor ori de câte ori Comisia solicită acest lucru.

Această misiune nu ar putea fi realizată în lipsa unei capacități adecvate de cercetare și prospecție – elemente inerente abordării ECAT. Cercetătorii JRC își vor utiliza și dezvolta expertiza de lungă durată în domeniul inteligenței artificiale (IA), care a jucat deja un rol esențial în pregătirea altor acte de reglementare importante, cum ar fi Actul privind inteligența artificialăPlanul coordonat privind inteligența artificială și revizuirea sa din 2021. Cercetătorii ECAT nu se vor concentra numai pe identificarea și abordarea riscurilor sistemice generate de platformele online foarte mari și din motoarele de căutare online foarte mari, ci vor analiza și impactul societal pe termen lung al algoritmilor.

 

Tags: , , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu