Comisia Europeană prezintă miercuri un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde de euro, pentru a accelera convergența economică a acestei regiuni cu UE.

Planul urmărește să ofere țărilor din regiune posibilitatea de a beneficia de unele dintre avantajele aferente statutului de stat membru al Uniunii înainte de momentul aderării, să stimuleze creșterea economică și să accelereze convergența socioeconomică atât de necesară.

Obiectivul ar trebui să fie acela de a permite partenerilor să intensifice ritmul reformelor și fluxul investițiilor, astfel încât procesul de extindere și creșterea economiilor lor să cunoască o accelerare semnificativă. În acest scop, a fost propus pentru perioada 2024-2027 un nou Mecanism de reformă și creștere pentru Balcanii de Vest, care dispune de fonduri în valoare de 6 miliarde euro. Sumele vor fi puse la dispoziția beneficiarilor numai odată ce au fost realizate reformele convenite.

Noul plan de creștere pentru Balcanii de Vest se bazează pe patru piloni, care vizează:

  1. Consolidarea integrării economice cu piața unică a Uniunii Europene, cu condiția ca partenerii din Balcanii de Vest să se alinieze la normele pieței unice și să își deschidă sectoarele și domeniile relevante către toți vecinii în același timp, în conformitate cu piața regională comună. Sunt propuse în acest sens șapte acțiuni prioritare:

1. libera circulație a mărfurilor;

2. libera circulație a serviciilor și a lucrătorilor;

3. accesul la zona unică de plăți în euro (SEPA);

4. facilitarea transportului rutier;

5. integrarea și decarbonizarea piețelor energiei;

6. piața unică digitală;
7. integrarea în lanțurile de aprovizionare industriale.            

  1. Stimularea integrării economice între partenerii din Balcanii de Vest prin intermediul pieței regionale comune, pe baza normelor și a standardelor UE, acest lucru putând duce la o creștere cu 10 % a economiilor lor;
  2. Accelerarea reformelor fundamentale, inclusiv în ceea ce privește grupul tematic referitor la elementele fundamentale, prin sprijinirea perspectivei aderării europene a partenerilor din Balcanii de Vest, îmbunătățirea creșterii economice durabile, inclusiv prin atragerea de investiții străine, și consolidarea stabilității regionale;
  3. Majorarea asistenței financiare în sprijinul reformelor prin intermediul unui Mecanism de reformă și creștere pentru Balcanii de Vest pentru perioada 2024-2027. Acesta este un nou instrument financiar propus, cu o valoare de 6 miliarde de euro, dintre care 2 miliarde de euro vor fi acordate sub formă de granturi, iar 4 miliarde de euro sub formă de împrumuturi concesionale, cu condiția îndeplinirii de către partenerii din Balcanii de Vest a anumitor reforme socioeconomice și fundamentale.

Ca parte a planului de creștere, fiecare partener din Balcanii de Vest va fi invitat să elaboreze o agendă de reforme pe baza recomandărilor existente, inclusiv a celor din pachetul anual de extindere și din programele de reformă economică ale țărilor. Această agendă de reforme va face obiectul consultărilor cu Comisia și va fi evaluată și adoptată de către aceasta.

Propunerea referitoare la mecanism urmează să fie acum analizată de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul pachetului de evaluare la jumătatea perioadei a CFM. Odată propunerea adoptată, cei șase parteneri ai noștri din Balcanii de Vest vor fi invitați să își prezinte agendele de reforme, în care să stabilească reformele socioeconomice și fundamentale pe care le vor întreprinde în perioada 2024-2027 pentru a stimula creșterea economică și convergența în conformitate cu planul de creștere. Ca o condiție prealabilă necesară în acest sens, Serbia și Kosovo trebuie să se angajeze în mod constructiv în dialogul facilitat de UE privind normalizarea relațiilor, condus de Înaltul Reprezentant.

 

Tags: , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu