Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014 – 2020, a lansat Ghidurile solicitanților pentru sectoarele: deșeuri, biodiversitate, managementul riscului și calitatea aerului, cu un buget total de 654 milioane euro, reprezentand 5,5% din alocarea totală aferentă programului, de aproape 12 miliarde euro.

Ghidul pentru sectorul gestionării deșeurilor vizează reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România. Bugetul pentru dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor la nivel județean este de aprox. 352 milioane euro, solicitanții eligibili fiind asociațiile de dezvoltare intercomunitară constituite la nivelul județelor (prin Consiliile Judetene) și Primăria Municipiului București. Aceste proiecte au ca obiectiv extinderea și modernizarea infrastructurii existente în domeniul deșeurilor pentru îndeplinirea obligațiilor din Tratatul de Aderare și atingerea țintelor de reducere a cantității de deșeuri depozitate și a creșterii gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor, așa cum prevede legislația natională și directivele europene privind deșeurile. Proiectele pentru acest sector se vor putea depune în perioada 25 aprilie 2016 – 31 decembrie 2018.

Ghidul pentru sectorul biodiversitate vizează creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate. De asemenea, promovează măsuri de conservare a biodiversității în conformitate cu documentele de politică europeană și națională în domeniu. Tipurile de proiecte ce pot fi finanțate vizează elaborarea/revizuirea de planuri de management pentru ariile protejate, precum și implementarea măsurilor de protecție și conservare a ariilor naturale protejate prevăzute în planurile de management aprobate. Bugetul alocat este de peste 240 milioane euro, solicitanții eligibili fiind custozi sau administratori ai ariilor naturale protejate, respectiv institute de cercetare, universități, ONG-uri, autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și alte structuri în coordonarea sau subordonarea autorităților centrale sau locale. Din alocarea toatală, aproximativ 27% (respectiv 66 milioane euro) sunt disponibili pentru Delta Dunării. Proiectele pentru acest sector se vor putea depune în perioada 20 iunie 2016 – 30 iunie 2018.

Ghidul pentru sectorul de management al riscului vizează creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă a echipajelor de intervenție în caz de dezastre. Bugetul apelului este de peste 47 milioane euro, solicitanții eligibili fiind Inspectoratul General pentru Situatii de Urgență și instituțiile aflate în subordine, sau instituții specializate care pot interveni pentru gestionarea unor situații de urgență specifice, numai în parteneriat cu IGSU. Se promovează investițiile pentru consolidarea capacității de reacție a instituțiilor cu rol în managementul situațiilor de urgență, în caz de dezastre, pentru a diminua pierderile umane și materiale. Proiectele promovate urmăresc în special dotarea cu echipamente de intervenție de tip multi-risc și crearea unor baze de pregătire profesională. Proiectele pentru acest sector se vor putea depune în perioada 25 aprilie 2016 – 1 februarie 2017.

Ghidul pentru sectorul ”calitatea aerului” vizează creșterea nivelului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național, bugetul alocat fiind de aproximativ 15 milioane euro, iar solicitantul eligibil – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Investițiile în acest domeniu urmăresc îmbunătățirea sistemului național de evaluare și monitorizare a calității aerului, creșterea capacității de prognoză pe termen scurt și mediu și crearea premiselor pentru comunicare și protejarea populației. Proiectele pentru acest sector se vor putea depune în perioada 25 aprilie 2016 – 31 decembrie 2018.

 

Tags: , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu