Comisia Europeană a prezentat joi o inițiativă de extindere a listei infracțiunilor prevăzute de legislația UE pentru a include discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură, întrucât în prezent nu există niciun temei juridic pentru incriminarea lor.

Discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură au cunoscut o creștere puternică în întreaga Europă și au devenit un fenomen deosebit de grav și îngrijorător în mediul online și în afara acestuia. Este necesară o acțiune comună la nivelul UE pentru a face față acestei provocări care se manifestă în întreaga UE.  Lista existentă a infracțiunilor UE din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) trebuie extinsă pentru a asigura norme minime comune privind definirea infracțiunilor și stabilirea sancțiunilor aplicabile în toate statele membre ale UE.

Inițiativa prezentată joi este primul pas în procesul de extindere a listei infracțiunilor prevăzute de legislația UE. Următorul pas ar fi ca statele membre să aprobe inițiativa, înainte să poată fi prezentată o propunere legislativă de către Comisie.

Printre motivele care fac necesară extinderea listei infracțiunilor prevăzute de legislația UE pentru a include discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură, în lumina criteriilor stabilite la articolul 83 alineatul (1) din TFUE se numără:

  • Dimensiunea transfrontalieră a discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură – Discursurile online de incitare la ură se răspândesc rapid și sunt accesibile tuturor, oriunde. Ideologiile care stau la baza discursului de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură pot fi dezvoltate la nivel internațional și pot fi partajate rapid online. Infracțiunile motivate de ură pot fi comise de rețele cu membri din mai multe țări.
  • Discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură ca domeniu al criminalității – Comisia consideră că discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură reprezintă un domeniu al criminalității deoarece au o caracteristică intrinsecă specială, și anume „ura” îndreptată împotriva unor persoane sau grupuri de persoane care împărtășesc (sau sunt percepute ca împărtășind) aceleași caracteristici protejate.
  • Discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură ca domeniu al criminalității deosebit de grave – Discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură sunt infracțiuni deosebit de grave, deoarece subminează valorile comune ale UE și drepturile fundamentale consacrate la articolele 2 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și în Cartă. Acestea au un impact negativ asupra persoanelor, a comunităților lor și asupra societății în ansamblu.
  • Evoluții în materie de criminalitate – S-a înregistrat o creștere constantă a celor două fenomene, ca urmare a diferitelor schimbări și evoluții economice, sociale și tehnologice. Pandemia de COVID-19 a fost unul dintre factorii care au contribuit la această creștere.
  • Nu există alternative la extinderea listei infracțiunilor prevăzute de legislația UE – Discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură sunt incriminate într-o măsură diferită în statele membre ale UE. Numai extinderea listei infracțiunilor prevăzute de legislația UE pentru a include discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură poate permite o abordare eficace și cuprinzătoare a acestor fenomene la nivelul UE, precum și o protecție consecventă a victimelor unor astfel de acte.
 

Tags: , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu