Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la propunerile sale referitoare la primul regulament privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) și la cea de a șasea directivă CSB/CFT. Aceste propuneri creează un cadru unic de reglementare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și servesc ca bază pentru coordonarea activității viitoarei Autorități pentru Combaterea Spălării Banilor (ACSB).

Noile norme stabilesc cerințe la nivelul Uniunii pentru sectorul privat, în vederea asigurării unui nivel consecvent al controalelor în cadrul întregii piețe unice. De asemenea, ele armonizează sarcinile și competențele autorităților naționale de supraveghere și ale unităților de informații financiare (FIU) pentru a permite o cooperare transfrontalieră eficace. În plus, acest nou cadru oferă competențe sporite registrelor beneficiarilor reali, pentru a se asigura transparența în ceea ce privește persoanele care dețin sau controlează persoane juridice și fiducii. Pe lângă acestea, el armonizează normele privind accesul la informațiile respective, făcând posibil ca actorii care au un interes legitim, inclusiv jurnaliștii și societatea civilă, să poată contribui la combaterea criminalității financiare. Accesul mai larg la informațiile privind bunurile imobile va ajuta de asemenea autoritățile competente să combată utilizarea abuzivă a acestor active de către infractori.

Aceste propuneri ale Comisiei au făcut parte din pachetul legislativ privind CSB prezentat în iulie 2021, care includea, de asemenea, un nou regulament de instituire a unei autorități pentru combaterea spălării banilor (ACSB) și o revizuire a Regulamentului privind trasabilitatea transferurilor de fonduri și de criptoactive. Cele patru propuneri din pachet au fost aprobate de colegiuitori.

 

Tags: , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu