Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au prezentat miercuri o propunere privind obiectivele de politică pe termen lung ale Parteneriatului estic după 2020. Se urmărește intensificarea comerțului, consolidarea conectivității și aprofundarea integrării economice cu ArmeniaAzerbaidjanBelarusGeorgiaRepublica Moldova și Ucraina, consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, asigurarea rezilienței la factorii de mediu și climatici, susținerea transformării digitale și promovarea unor societăți echitabile și favorabile incluziunii.

Pe baza realizărilor din primii zece ani ai parteneriatului, propunerea Comisiei prezintă modalitățile de colaborare cu țările partenere pentru a răspunde provocărilor comune și a consolida reziliența acestor țări din perspectiva provocărilor actuale, ca obiectiv de politică prioritar pentru perioada de după 2020. În acest scop, cooperarea dintre UE și partenerii săi va continua să sprijine, prin noi priorități politice, transformarea ecologică, transformarea digitală și crearea unor economii care să aducă beneficii pentru toți, în special mai multe oportunități de angajare pentru tineri și promovarea egalității de gen.

„Propunerile noastre vor consolida în continuare cele șase țări partenere, reflectând prioritățile și provocările noastre comune și păstrând în același timp accentul pe obținerea unor rezultate tangibile și pozitive pentru toți cetățenii”, a expus Înaltul Reprezentant Josep Borrell logica din spatele propunerii Comisiei.

Noile obiective de politică au fost stabilite în urma consultării structurate privind viitorul Parteneriatului estic, desfășurată în 2019, cu participarea largă și incluzivă a statelor membre, a organizațiilor societății civile din țările partenere, a mediului academic, a întreprinderilor și a instituțiilor financiare. În ansamblu, există un larg consens cu privire la faptul că actualul cadru de politică al Parteneriatului estic este solid și aduce beneficii concrete pentru cetățeni.

Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă invită statele membre și țările partenere să aprobe propunerea în vederea reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic din iunie 2020, acordând astfel un mandat pentru elaborarea unui nou set de obiective concrete.

 

Tags: , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu