Asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) colectivă din partea Uniunii Europene și a statelor sale membre s-a ridicat la 75,2 miliarde de euro în 2019, ceea ce reprezintă 55,2 % din asistența furnizată la nivel mondial, arată cifre preliminare publicate săptămâna trecută de Comitetul de asistență pentru dezvoltare (CAD) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Asistența colectivă furnizată de UE și de statele sale membre a reprezentat 0,46 % din venitul național brut (VNB) al UE, destul de departe de ținta asumată în 2015 de 0,7 % din acesta înainte de 2030.

Mai mult, nivelul din 2019 este ușor redus față de cel de 0,47 % din 2018, dar rămâne totuși cu mult peste media de 0,21% a membrilor Comitetului de asistență pentru dezvoltare (CAD) care nu fac parte din UE.

Prin asistența financiară oferită, „UE salvează vieți, construiește economii mai puternice și protejează planeta în beneficiul a milioane de oameni din întreaga lume”, a explicat comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen,

În 2019, trei state membre ale UE și-au îndeplinit angajamentele în materie de AOD furnizând 0,7 % sau mai mult din VNB-ul lor sub formă de AOD: Luxemburg, Suedia, Danemarca, precum și Regatul Unit.

Următoarele state membre și-au majorat raportul AOD/VNB cu cel puțin 0,01 puncte procentuale: Austria, Cipru, Finlanda, Franța, Luxemburg și Malta. Cu toate acestea, raportul AOD/VNB s-a diminuat în 8 state membre: Belgia, Estonia, Germania, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Portugalia și Suedia.

AOD acordată de UE țărilor cel mai puțin dezvoltate a crescut pentru al doilea an consecutiv, ajungând la 19,8 miliarde euro, ceea ce reprezintă 0,125 % din VNB în 2018. În 2018, AOD acordată de UE28 pentru Africa a crescut cu 4,3 %, ajungând la 25 de miliarde euro.

Pe lângă AOD, UE ajută țările partenere să valorifice la maximum diversele surse de finanțare disponibile pentru a sprijini punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. UE a avut un rol fundamental în reunirea ajutoarelor, a investițiilor și a schimburilor comerciale, în mobilizarea resurselor interne și a politicilor destinate să valorifice pe deplin potențialul tuturor fluxurilor financiare. UE a jucat un rol esențial în ceea ce privește cadrele de finanțare naționale integrate, un instrument de finanțare a priorităților naționale și de operaționalizare a Agendei de acțiune de la Addis Abeba la nivel național, ca mijloc de a concepe strategii de finanțare pentru dezvoltarea durabilă din toate sursele de finanțare. Grație Planului european de investiții externe, UE este pe drumul cel bun în ceea ce privește mobilizarea de investiții în valoare de peste 47 de miliarde euro pentru Africa și vecinătatea europeană. Garanția din cadrul Fondului european pentru dezvoltare durabilă, în special, joacă un rol esențial în deblocarea de fonduri suplimentare pentru țările partenere. De asemenea, UE sprijină țările partenere în vederea îmbunătățirii colectării impozitelor și a cheltuielilor publice.

Datele publicate săptămâna trecută se bazează pe informațiile preliminare comunicate OCDE de către statele membre ale UE, cifrele finale detaliate urmând a fi publicate de către OCDE în decembrie 2020. AOD colectivă din partea UE constă din totalul cheltuielilor cu AOD suportate de statele membre ale UE și AOD acordată de instituțiile UE care nu reprezintă o contribuție a statelor membre (în special resursele proprii ale Băncii Europene de Investiții). Valoarea agregată la nivelul UE include Regatul Unit, deoarece perioada de referință se încheie înainte de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2020.

Comunitatea internațională a precizat în Agenda de acțiune de la Addis Abeba modul în care finanțarea pentru dezvoltare ar trebui să evolueze pentru a sprijini Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Asistența oficială pentru dezvoltare este una dintre sursele de finanțare pentru îndeplinirea angajamentului comunității internaționale de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), însă este clar că resursele pentru dezvoltare durabilă trebuie să provină din toate sursele posibile (publice, private, internaționale și naționale) și că este necesar să se intensifice substanțial eforturile de mobilizare a resurselor financiare. Ca un pas în această direcție, datele privind sprijinul oficial total pentru dezvoltarea durabilă (SOTDD) vor fi colectate pentru prima dată în 2020, oferind o imagine de ansamblu a tuturor resurselor care beneficiază de susținere oficială pentru ODD, dincolo de fluxurile incluse în AOD. SOTDD este un nou cadru statistic internațional pentru monitorizarea resurselor oficiale și a finanțării private mobilizate prin intervenții oficiale în sprijinul dezvoltării durabile. Acesta este conceput pentru a monitoriza atât resursele transfrontaliere, cât și sprijinul acordat bunurilor publice internaționale și provocările globale.

În mai 2015, Consiliul European și-a reafirmat angajamentul de a majora AOD colectivă la 0,7 % din VNB-ul UE înainte de 2030. Din 2015, pe baza fluxurilor, AOD furnizată de UE și de cele 28 de state membre ale sale de la momentul respectiv a crescut cu 10 % (7 miliarde euro) în termeni nominali, însă raportul AOD/VNB s-a diminuat cu 0,01 puncte procentuale. Scăderea a fost constantă, începând cu punctul culminant din 2016, când AOD a ajuns la 0,52 % din VNB-ul UE. Cheltuielile consacrate refugiaților în țările donatoare – care vizează sprijinirea refugiaților și a solicitanților de azil în Europa în primul lor an de ședere, acoperind hrana, adăpostul sau formarea – s-au diminuat cu 4,4 miliarde euro începând cu 2016, reflectând atenuarea crizei refugiaților. În 2019, această diminuare se explică în principal printr-o scădere a împrumuturilor acordate de BEI sectorului privat.

Alocarea fondurilor pentru AOD are la bază obiective individuale. Statele membre care au aderat la UE înainte de 2004 și-au reafirmat angajamentul de a atinge obiectivul de 0,7 % din VNB pentru AOD, ținând seama de circumstanțele bugetare, în timp ce statele membre care l-au îndeplinit s-au angajat să rămână la acest nivel sau să îl depășească. Statele membre care au aderat la UE după 2004 s-au angajat să depună eforturi pentru a-și majora alocarea din VNB destinată AOD la 0,33 %.

De asemenea, UE s-a angajat să furnizeze în mod colectiv țărilor cel mai puțin dezvoltate o AOD reprezentând între 0,15 % și 0,20 % din VNB-ul UE pe termen scurt și 0,20 % până în 2030. Din 2015, pe baza fluxurilor, AOD furnizată de UE și de cele 28 de state membre ale sale în favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate a crescut cu 25 % (4 miliarde euro) în termeni nominali, însă raportul AOD/VNB a crescut cu 0,02 puncte procentuale.

Sursa foto: Facebook/Solidarités International

 

Tags: , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu