Orientările privind regimul general de condiționalitate, care vizează protejarea bugetului UE împotriva încălcărilor principiilor statului de drept au fost adoptate miercuri de Comisia Europeană. Orientările explică în detaliu cum va fi aplicat regulamentul la Bruxelles, inclusiv modul în care vor fi protejate drepturile destinatarilor finali și ale beneficiarilor de fonduri ale UE.

Orientările explică în detaliu modul cum va fi aplicat regulamentul, în special:

  • condițiile de adoptare a măsurilor, inclusiv ceea ce ar putea constitui încălcări relevante ale principiilor statului de drept și modul în care se va evalua dacă aceste încălcări afectează sau riscă să afecteze interesele financiare ale UE într-un mod suficient de direct;
  • complementaritatea dintre Regulamentul privind condiționalitatea și alte instrumente de protejare a bugetului UE, inclusiv normele financiare ale UE și normele sectoriale. Printre acestea se numără normele privind fondurile care fac obiectul gestiunii partajate (de exemplu, politica de coeziune și politica agricolă comună) și cele privind Mecanismul de redresare și reziliență, elementul central al NextGenerationEU;
  • necesitatea ca măsurile propuse să fie proporționale, adecvate și necesare pentru abordarea problemelor în cauză;
  • etapele care trebuie urmate înainte de a propune luarea acestor măsuri, inclusiv sursele de informații pe care Comisia le va consulta, rolul plângerilor, contactele cu statele membre: procedurile de adoptare și de ridicare a măsurilor;
  • necesitatea de a proteja drepturile destinatarilor sau ale beneficiarilor finali de fonduri ale UE, având în vedere faptul că țările UE ar trebui să continue să efectueze plăți în cadrul programelor sau al fondurilor UE în toate circumstanțele.

Orientările au fost elaborate printr-un proces cuprinzător, care a presupus consultări cu Parlamentul European și cu statele membre ale UE. Orientările țin seama și de hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele C-156/21 și C-157/21, publicate la 16 februarie 2022, care se referă la legalitatea regulamentului.

 

Tags: , , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu