Comisia Europeană a propus miercuri revizuirea actualului mecanism de suspendare a exceptării de la obligativitatea de a deține viză, ceea ce va permite de pildă un mai bun control asupra mecanismului de acordare a cetățeniilor europene în schimbul investițiilor. Propunerea este însoțită de cel de al șaselea raport din cadrul mecanismului privind suspendarea exceptării de la obligativitatea de a deține viză.

I. Consolidarea mecanismului de suspendare a călătoriilor fără viză

În prezent, mecanismul poate fi declanșat numai în cazuri specifice, de exemplu, în caz de creștere bruscă și substanțială a migrației ilegale sau dacă apar riscuri în materie de securitate. Revizuirea propusă:

  • va introduce noi motive de suspendare a regimurilor de călătorii fără viză, de exemplu, în cazul unei alinieri insuficiente la politica UE în domeniul vizelor, în cazul unor amenințări hibride și în cazul în care se practică un sistem de acordare a cetățeniei pentru investitori;
  • va prelungi durata procedurii actuale pentru a se aloca mai mult timp măsurilor de remediere. Se introduce o nouă procedură de urgență pentru a se putea reacționa mai rapid în caz de nevoie, de exemplu în caz de creștere semnificativă a numărului de sosiri sau dacă apar amenințări la adresa securității;
  • va consolida obligațiile de monitorizare și de raportare ale Comisiei față de țările care beneficiază de un regim de călătorii fără viză în cazul în care sunt identificate provocări.

II. Al șaselea raport din cadrul mecanismului de suspendare a exceptării de la obligativitatea de a deține viză

Începând din 2017, Comisia publică rapoarte anuale în cadrul mecanismului de suspendare a exceptării de la obligativitatea de a deține viză. Al șaselea raport se referă la țările care au un dialog privind liberalizarea vizelor din Balcanii de Vest și din Parteneriatul estic, precum și la țările din Pacific și zona Caraibilor care au instituit sisteme de acordare a cetățeniei pentru investitori.

Raportul concluzionează că toate cele opt țări trebuie să ia măsuri suplimentare pentru a-și alinia politica în domeniul vizelor la politica UE și să își continue eforturile de prevenire a cererilor de azil nefondate. De asemenea, sunt necesare eforturi suplimentare pentru prevenirea migrației ilegale, precum și pentru combaterea criminalității organizate și a corupției. Raportul subliniază, de asemenea, preocupările Comisiei cu privire la sistemele de acordare a cetățeniei pentru investitori ce promovează accesul fără viză în UE.

Comisia va continua să pună în aplicare noua abordare cuprinzătoare de monitorizare anunțată în comunicarea sa din mai 2023, care acoperă toate țările terțe care beneficiază de un regim de călătorii fără viză. Pe baza rezultatului acestui proces de monitorizare, Comisia va continua să redacteze rapoarte cu privire la țările terțe care beneficiază de un regim de călătorii fără viză în legătură cu provocările în materie de migrație și securitate.

 

Tags: , , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu